Na portále Plakátovna.cz jako první elektronické vývěsce plakátů a katalogu akcí ve Vašem okolí, najdete plakáty pouze vylepené na obrazovce Vašeho monitoru.

Netiskneme, nelepíme papírové plakáty, ale zveřejňujeme soubory, které jsou připraveny k propagaci jednotlivých událostí. Snažíme se o maximální zajištění propagace veškerých akcí na Plakátovně mezi občany všech krajů prostřednictvím sociálních sítí, partnerských portálů a spolupracujících subjektů. Používáme elektronickou fakturaci zprostředkovanou pomocí e-mailu, skype, či jiných komunikačních nástrojů. Šetříme tak nejen vlastní náklady a náš společný čas, ale také, což považujeme za velmi důležité, jsme šetrní k životnímu prostředí. Šetříme naše lesy a snižujeme spotřebu energie a objem odpadů – papíru, tonerů, elektrozařízení.